top of page

Alles over condensatieketels, Cerga, een verplicht ketelonderhoud en meer

 • Wat is Cerga?
  Cerga is een kwaliteitslabel voor gasinstallateurs. Het staat voor kwaliteit, veiligheid en vakmanschap. U bewijst ermee dat u op de hoogte bent van de laatste reglementeringen en normen. Cerga staat voor kwaliteit Het Cerga kwaliteitslabel biedt uw klant de garantie dat zijn installatie professioneel is aangelegd. Als Cerga-installateur hebt u een specifieke opleiding gevolgd en hebt u in de praktijk bewezen dat uw installaties voldoen aan de jongste reglementeringen en normen. Elk jaar opnieuw kijkt een onafhankelijk controleorganisme enkele van uw installaties na. Zo weet uw klant dat hij in alle veiligheid zal genieten van het comfort dat gas biedt. Voor aardgas én propaan Het label van Cerga-installateur is er voor aardgas én voor propaangas. KVBG werkt hiervoor nauw samen met Febupro, de Federatie Butaan en Propaan. Het label van Cerga-installateur kunt u krijgen voor aardgas, voor propaan of voor beide samen.
 • Ben ik verplicht mijn centrale verwarmingsketel te onderhouden?
  Voor stookolie is in Vlaanderen een jaarlijks nazicht verplicht voor alle centrale verwarmingstoestellen met een vermogen vanaf 20 kW. Als u verwarmt met een vaste brandstof (zoals kolen, hout of pellets) moet de cv-ketel jaarlijks onderhouden worden, ongeacht het vermogen. Voor gas is de wettelijk verplichte onderhoudsbeurt tweejaarlijks voor vermogens vanaf 20 kW. Het is erg belangrijk voor uw gezondheid en uw veiligheid dat bij dit nazicht ook steeds uw schoorsteen gereinigd wordt en dat gecontroleerd wordt of deze vrij is. Het vermogen van uw ketel kunt u gemakkelijk aflezen van het kenplaatje van het toestel. Het merendeel van de cv-ketels in Vlaanderen heeft een vermogen van minstens 20 kW en moet dus regelmatig gekeurd worden. Bent u huurder, dan is het uw verplichting om te zorgen voor de periodieke onderhoudsbeurt. U bezorgt dan een duplicaat van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
 • Wat is een condensatieketel?
  Een condensatieketel is een moderne hoogrenderende verwarmingsketel die energie recupereert uit de rookgassen. Die energie gaat anders verloren door de schoorsteen. De condensatieketel is daardoor efficiënter dan de traditionele ketels. Zijn rendement ligt elf procent hoger dan dat van een hoogrendementsketel. Installeert u een condensatieketel in combinatie met een modulerende thermostaat en/of een weerafhankelijke regeling, dan kunt u tot zo’n dertig procent energie besparen tegenover een klassieke ketel. De besparing kan nog hoger liggen wanneer u vergelijkt met oude ketels of slechte installaties.
 • Op welke premies en belastingvermindering heb ik recht?
  Surf naar www.energiesparen.be voor een overzicht van alle premies voor energiebesparende investeringen (dakisolatie, verwarming, zonne-energie) die in uw gemeente van toepassing zijn, of bel gratis naar het nummer 1700. Voor meer info over belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen, raadpleeg de website van de FOD Financiën.
 • Wie mag mijn centrale verwarmingsketel onderhouden?
  Het onderhoud en de afstelling van uw cv-ketel moet u steeds aan een vakman toevertrouwen. Op die manier is de kwaliteit van het nazicht gegarandeerd en zorgt u ervoor dat uw investering in het onderhoud van de installatie ook rendeert. Raadpleeg een lijst van alle onderhoudstechnici die door de Vlaamse overheid erkend zijn voor het uitvoeren van het onderhoud van uw cv-ketel op stookolie of gas. Om in orde te zijn met de wet moet u voor het onderhoud van die installaties steeds een beroep doen op een technicus die beschikt over een dergelijke erkenning. Na de controle ontvangt u van de technicus een reinigings- en verbrandingsattest dat u een duidelijk overzicht biedt van eventueel vastgestelde problemen met uw toestel. Deze attesten zijn voor u het bewijs dat u het wettelijk verplichte onderhoud hebt laten uitvoeren. Bovendien kunt u er gemakkelijk op nakijken wanneer uw installatie toe is aan een volgende controle. Vergeet ook niet te vragen naar een officiële factuur. Die hebt u nodig om te kunnen genieten van een belastingvermindering voor het onderhoud van uw ketel, zodat u de kosten niet alleen hoeft te dragen. Voor het onderhoud van gasketels bestaan er verschillende erkenningen afhankelijk van het type toestel: G1 (stooktoestel aangesloten op een schoorsteen of rookgasafvoerkanaal, waarbij de verbrandingslucht ontnomen wordt uit het stooklokaal), G2 (stooktoestel waarvan de verbrandingskamer gesloten is ten opzichte van het stooklokaal en waarbij de leidingen voor de aanvoer van de verbrandingslucht en de afvoer van de rookgassen en het eindstuk een geheel met het toestel vormen) en G3 (gasketel met ventilatorbrander). Vraag uw technicus of hij over de juiste erkenning beschikt voor het onderhoud van uw toestel. Wanneer moet mijn cv-ketel onderhouden worden? Een cv-ketel die gestookt wordt op stookolie, steenkool, hout of pellets moet jaarlijks onderhouden worden. Indien u verwarmt met aardgas, is een tweejaarlijks onderhoud verplicht. Cv-ketels op aardgas, die al in gebruik waren op 1 juni 2007, moesten een eerste onderhoudsbeurt krijgen vóór 1 juni 2010.
 • Vraag uw offerte aan
  Energierenovatieprogramma 2020 maatregelen De bestaande – en doorgaans ook energieverslindende – woningen, kunnen een heel stuk energiezuiniger worden als ze worden voorzien van dakisolatie (of zoldervloerisolatie als de zolderverdieping niet gebruikt wordt), hoogrendementsglas en een condensatieketel. Het Energierenovatieprogramma wil inwoners van het Vlaams Gewest via verschillende kanalen motiveren om die inspanningen te doen.

Contacteer ons

Staat uw vraag over verwarming hier niet tussen en vraagt u zich af wat uw mogelijkheden zijn? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen, wij bieden u graag professioneel advies op maat van uw verwarming!

bottom of page